ود ویژگی‌های منحصربفرد، عقب‌ماندگی‌هایی اح

Project Description

ایرانی در مرکز و به ویژه استان‌های شمالی عراق تثبیت شده اما در جنوب عراق و بندر بصره با وجساس می‌شود این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های چندملیتی از ا

Project Details

  • Client: Lorem ipsum dolor
  • Date: سه شنبه, 31 فروردين 1395