جمعیت 5 میلیون نفری خود مرکزیت تجار

Project Description

صدرزاده ادامه داد: مردم شهر بصره تاجرپیشه هستند، اتاق بازرگانی این بندر جنوبی عراق قدیمی‌ترین اتاق بازرگانی خاورمیانه است و این شهر با جمعیت 5 میلیون نفری خود مرکزیت تجاری استان‌های جنوبی عراق را به دوش

Project Details

  • Client: Lorem ipsum dolor
  • Date: سه شنبه, 31 فروردين 1395