همکاران

همکاران (5)

شرکت ملی نفت

دی 20, 773 Written by soroush

متخصص سئو.

Areas of activity

 • طراح

 • توسعه دهنده

 • برنامه نویس

 • مهندس

 • تعمیرات

 • بهینه سازی

متخصص طراحی.

Areas of activity

 • طراح

 • توسعه دهنده

 • برنامه نویس

 • مهندس

 • تعمیرات

 • بهینه سازی

شرکت ملی مهندسی نفت

دی 20, 773 Written by soroush

متخصص توسعه دهنده.

Areas of activity

 • طراح

 • توسعه دهنده

 • برنامه نویس

 • مهندس

 • تعمیرات

 • بهینه سازی

شرکت مخابراتی همراه اول

ارديبهشت 21, 812 Written by soroush

مدیر.

Areas of activity

 • طراح

 • توسعه دهنده

 • برنامه نویس

 • مهندس

 • تعمیرات

 • بهینه سازی

شرکت مخابراتی ایرانسل

ارديبهشت 21, 812 Written by soroush

مربی.

Areas of activity

 • طراح

 • توسعه دهنده

 • برنامه نویس

 • مهندس

 • تعمیرات

 • بهینه سازی