معرفی شرکت

 شرکت دمیکو از سال 1380 توسط شرکت ایران خودرو با نام صنایع مفتولی ایران خودرو و با هدف تأمین پیچ و مهره‌های مورد نیاز این شرکت و امور مرتبط با این حوزه تاسیس گردید. در سال 1392 با ورود سهامداران جدید، کلیه سهام شرکت دمیکو از ایران خودرو خریداری شد و فعالیت شرکت به ساخت و تولید تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت و مخابرات و ارائه خدمات در این حوزه‌ها معطوف گردید.