اتصالات چرخشی

اتصالات چرخشی در خطوط لوله کنترل هیدرولیک، خطوط گل اتصالات لوله چرخشی، خطوط لوله آب کاربرد دارد. این اتصالات به طور ویژه در اتصالات سر چاهی دریایی، لوله های خرطومی سیرکولاسیون و سیمانکاری و خطوط چوک ولو کاربرد دارد. این اتصالات را می توان جهت ایجاد حالت مورد نظر با یکدیگر ترکیب کرد. اتصالات چرخشی بیگن اتصالات لوله های فلزی يا مجهز به بلبرینگ هستند این اتصالات در اندازه های ۱ و  2اینچ و با فشار کاری 6000 psi توليد مي شود