تولید و تزریق نیتروژن به وسیله مولد سیار (Nitrogen Generator)

شرکت دمیکو دارای 2 دستگاه مولد سیار نیتروژن با ظرفیت های تولید 1200 و 900 متر مکعب نیتروژن در ساعت با مشخصات ارائه شده در جداول زیر می باشد. هر پکیج کامل دستگاه تولید نیتروژن که جداسازی گازها در آن به روش ممبران صورت می پذیرد دارای بخش های کمپرسور های هوا، سیستم آماده سازی هوا جهت ورود به ممبران، سیستم تولید کننده نیتروژن به روش جداسازی ممبرانی، سیستم افزایش فشار نیتروژن، سیستم کنترل مرکزی و سایر تجهیزات کمکی می باشد.

مشخصات دستگاه تولید نیتروژن فشار بالا                              MZD-1200/350Q

 

حداکثر نرخ تولید و تزریق نیتروژن

1200 Nm3/h

خلوص نیتروژن

99.9% تا  95%

حداکثر فشار

35 Mpa

نیروی محرکه

Diesel

مشخصات دستگاه تولید نیتروژن فشار بالا                              MZD-900/350Q

 

حداکثر نرخ تولید و تزریق نیتروژن

900 Nm3/h

خلوص نیتروژن

99.9% تا  95%

حداکثر فشار

35 Mpa

نیروی محرکه

Diesel

© تمامی حقوق این وب سایت به شرکت طراحی، مهندسی و توسعه ساخت ایمن ایرانیان (دمیکو) تعلق دارد.