خدمات فنی ارائه خدمات فنی فراورش سیار نفت (Mobile Oil Treater (MOT))

شرکت دمیکو مفتخر است با توجه به این موضوع که در سالیان گذشته سوزاندن نفت چاه های حفاری شده و چاه هایی که تحت تعمیر، اسیدکاری و یا آزمایش قرار می گرفتند، امری معمول و متداول در صنعت نفت بوده است که این امر علاوه بر اتلاف انرژی و خسارت مالی وارده، باعث آلودگی شدید محیط زیست می گردید. با توجه به حجم فعالیت هایی از جمله اسید کاری، عملیات های توسعه ای، تعمیر و ترمیمی در شرکت های بهره بردار، نفت سوزانده شده حجم قابل توجهی داشته که در سالیان اخیر با اتصال دستگاه های MOS و MOT به چاه می توان ضمن رعایت الزامات زیست محیطی و کاهش آلودگی هوا، نفت خروجی از چاه را که دارای مقادیر متفاوت ناخالصی و شرایط نا مطلوب است دریافت و پس از جداسازی ذرات معلق، رسوبی، آب و خنثی نمودن اسید، سیال تولیدی را فرآورش و پس از تقویت و ایجاد شرایط مناسب به کارخانه بهره بردار ارسال نمود.

© تمامی حقوق این وب سایت به شرکت طراحی، مهندسی و توسعه ساخت ایمن ایرانیان (دمیکو) تعلق دارد.