مشبک کاری

مشبک کاری شرکت دمیکو تأثیر چشمگیری بر بهره وری چاه ، هزینه تکمیل و ایمنی آن دارد. هنگامی که از فناوری مشبک کاری ما استفاده شود، تفاوت چشمگیری در ایمنی ، قابلیت اطمینان و کارایی مشاهده خواهید شد.

شرکت دمیکو به طور مستمر در تلاش است تا با تعهد به بهینه سازی ایمنی ، کارایی و کیفیت محصول، رضایت مشتریان خود را بهبود بخشد. سیستم های مشبک کاری و تکمیل چاه ما همواره مورد تحقیق و توسعه گسترده ای قرار می گیرند تا به نوآوری و کیفیت برجسته دست یابند. سیستم های تفنگ حمل کننده توخالی (Hollow Carrier Gun Systems) دمیکو به منظور کار بر روی خطوط لوله، لوله های کویل دار طراحی شده است. تمام قطعات انفجاری طراحی شده توسط دمیکو برای بهترین عملکرد مشبک کاری بهینه شده است. همچنین در صورت نیاز به انعطاف پذیری بیشتر، شارژهای با شکل Deep Penetrating، شارژهای با شکل Big Hole و با شکل Good Hole آماده ارائه هستند. شارژ های خاص یا منحصر به فرد اختصاصی مطابق با درخواست مشتری قابل طراحی ، بهینه سازی و تولید توسط شرکت دمیکو می باشند.