مهره و ماسوره

مهره ماسوره های تولید شرکت دمیکو در خطوط هوای فشرده آب، نفت و گاز و سرویس های گل از فشار ۱۰۰۰ تا 15000 psi کاربرد دارند و در اندازه های 1 تا 8 اينچ و با متریال های منطبق با استانداردهای API عرضه می شود.