Anchor Tubing Seals

Anchor، تجهیزی است که ارتباط باقی رشته درون چاهی را با مجموعه PACKER برقرار می سازد. این تجهیز خصوصا هنگام تعمیرات چاه نقش مهمی را ایفا می کند بطوری که هنگام وقوع مشکل در چاه، با باز کردن این تجهیز از مجموعه PACKER، می توان کل رشته را از چاه بیرون کشید.
در ساخت این محصول از نشت بند های الاستومری استفاده می شود که شرکت دمیکو این قطعات را از بهترین تولید کنندگان داخلی و خارجی تامین می کند که همین موضوع باعث عمر بالای تجهیزات این شرکت شده است.
این تجهیز در شرکت دمیکو با سایزهای مختلف مطابق جدول زیر تولید می شود.

Working Pressure

Bottom thread

Top thread

Min ID

Max OD

Material

Casing Spec.

Size

ردیف

5000 psi

6-1/2” –OD LH SQ Thd PIN DOWN

5-1/2” New VAM BOX

4.750”

6.5”

4140

9-5/8”-43.5-58.4 PPF

9-5/8” ×7”×5.5”

1

5000 psi

5-1/8” –OD LH SQ Thd PIN DOWN

4-1/2” New VAM BOX

3.875”

5.5”

4140/13Cr

7”
29-32 PPF

9-5/8” ×7”×5.5”

2

5000 psi

4-1/2” –OD LH SQ Thd PIN DOWN

3-1/2” New VAM BOX

2.992”

4.5”

4140/13Cr

7”
29-32 PPF

9-5/8” ×7”×3.5”

3

5000 psi

4-3/4” –OD LH SQ Thd PIN DOWN

4-1/2” New VAM BOX

3.250”

4.980”

4140/13Cr

7”
29-35 PPF

7” ×5”×4.5”

4

5000 psi

4-1/2” –OD LH SQ Thd PIN DOWN

3-1/2” New VAM BOX

2.990”

4.5”

4140/13Cr

7”
32-35 PPF

7” ×4.5”×3.5”

5

10000 psi

4-3/4” –OD LH SQ Thd PIN DOWN

4-1/2” New VAM BOX

3”

4.980”

4140/13Cr

7”
32-35 PPF

9-5/8” ×7”×4.5”

 

10000 psi

4-3/4” –OD LH SQ Thd PIN DOWN

4-1/2” New VAM BOX

3”

4.980”

4140/13Cr

7”
32-35 PPF

7” ×5”×4.5”

 

10000 psi

4-1/2” –OD LH SQ Thd PIN DOWN

3-1/2” New VAM BOX

2.990”

4.5”

4140/13Cr

7”
32-35 PPF

7” ×4.5”×3.5”

 

© تمامی حقوق این وب سایت به شرکت طراحی، مهندسی و توسعه ساخت ایمن ایرانیان (دمیکو) تعلق دارد.